Toiminta

Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry

Hyvinkään Setlementtiyhdistys on perustettu 1998. Tarkoitus on luoda siltoja ihmisten ja yhteisöjen välille, edistäen yhteistyötä ja vähentäen eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä. Teemme vapaaehtoistyötä auttaen erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Pyrimme edistämään elinikäistä opiskelua ja kannustamaan epäröijiä yrittämään. Emme ole myöskään unohtaneet virkistystä, vaan laulaen, saunoen ja rentoutuen saamme uutta puhtia, energiaa ja ideoita. Työtä tehdään vapaaehtoisesti ilman palkkaa, elämän kokemuksella, enemmän sydämellä kuin käsin, tavallisen ihmisen taidoin. 

Setlementtityö on

 • siltojen luomista
 • yhteistyön edistämistä
 • vapaaehtoistyötä
 • elinikäisen oppimisen mahdollistamista
 • rentoutusta
 • virkistystä
 • vertaistukea

Toiminnan periaatteet 

 • vilpittömyys ja avoimuus
 • luottamuksellisuus
 • ihmisen arvostaminen
 • tasa-arvon vaaliminen

Yhdistys on perustettu täydentämään kunnallisia palveluita ja tuomaan yhtä välittävää ihmiskontaktia virallisen avun rinnalle.

Tämän hetkinen toiminta

 • Ystäväapurinki, jossa vapaaehtoisia valmiina auttamaan –   ystäväapurinkiin otamme ilolla mukaan lisää vapaaehtoisia!
 • Asiointiapu, avustaa hakemusten ja valitusten tekemisessä,  on tukena tarvittaessa virastoasioimisessa

 Kerhot ja ryhmät

 • HyvY ry:n Onnensillassa Korttelikerho / Väentupa maanantaisin  klo 12:00 – 15:00. 

Toiminta on tarkoitettu jokaiselle, jolla on mahdollisuus, kiinnostusta ja aikaa osallistua! Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia tarvitaan! Tervetuloa mukaan!

Toiminnan laatu

 • Työ tehdään vapaaehtoistyönä, ilman palkkaa.
 • Vapaaehtoistyötä tehdään enemmän sydämellä kuin käsin.
 • Toimitaan tavallisen ihmisen taidoin, elämänkokemus pohjana.

Tervetuloa mukaan tekemään hyvää osallistumalla Hyvinkään Setlementin toimintaan!

Haluatko mukaan toimintaan? Lähetä viesti.